CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN

Nhà cung cấp sơn kinh nghiệm và uy tín
Sản phẩm

Sơn sàn Epoxy Rainbow

Sơn sàn epoxy Rainbow dành cho sàn bê tông, nền xi măng gồm: Rainbow 1073 Sơn lót epoxy không màu trong suốt, sơn sàn epoxy Rainbow hệ lăn gồm 1001 và hệ tự san phẳng gồm 1015 và 1015AS

Sơn sàn epoxy Rainbow gồm sơn epoxy gốc dầu và sơn epoxy gốc nước, mã số gốc nước 1030 và 1030CP

Quy trình thi công sơn sàn epoxy Rainbow: 

Hệ 03 lớp tự san phẳng: 01 lớp 1073 + 01 lớp cát thạch anh trộn sơn 1015 + 01 lớp hoàn thiện 1015

Hệ 03 lớp lăn bằng ru lô: 01 lớp 1073 + 02 lớp 1001 

Không có sản phẩm phù hợp
Fanpage
Ytb
2a56c2